Fullt hus og stort engasjement for The Ocean of Tomorrow

Forrige uke var det duket for første nettverksmøtet for The Ocean of Tomorrow. Dette prosjektet tar for seg mulighetene det grønne skiftet byr på for leveranser til de Blå næringene.

Det var et stort oppmøte da The Oceans of Tomorrow inviterte til nettverksmøte forrige uke. Under foredraget fikk publikum innsikt i hvordan bedrifter kan komme inn på det store blå markedet med grønne løsninger.

The Occeans of Tomorrow skal styrke små og mellomstore bedrifters deltagelse i EU og prosjektet ledes av Viken Teknologiklynge og Mosseregionens Næringsutvikling as. På talerlisten sto Wärtsilä, TECO 2030, Slåttland Group og Green offshore tech.

Deltagerne fikk en innsikt i alle mulighetene som kan skapes ved det grønne skiftet og hvor effektivt og bærekraftig leveranser til de blå næringene kan være.

DSC_0045

Hva kan norske små – og mellomstore bedrifter få til på det Blå markedet?

– Mulighetene er veldig mange, vi må bare lære oss å tenke nytt, sier André Thysted fra VKT og MNU.

Slåttland group er medlem av Viken teknologiklynge og hadde mange løsninger å vise frem til deltagerne. De hadde fokus på havvind, karbonfangst,
offshore fish farming og grønne landanlegg.

Wärtsilä viste oss veien for å kunne gjøre ammoniakk om til drivstoff, for å gjøre skipsfarten karbonnøytral.

TECO 2030 kunne fortelle om hvordan få hydrogen til alle motorer, også skipsmotorer.

Til slutt fikk vi en gjennomgang av det store prosjektet Green offshore tech – et hav av muligheter. Det multinasjonale innovasjonsprosjektet Green Offshore Tech, har som mål å utvikle innovasjon i små og mellomstore bedrifter (SMB) for å skape nye grønne verdikjeder til det globale blå markedet.
Prosjektet finansieres av EUs program for forskning og innovasjon, Horizon 2020. Finansiering og kompetanse i prosjektet vil bli brukt til å støtte og gi tett samarbeid. Prosjektet er et internasjonalt konsortium med ni europeiske partnere og ble nylig bevilget totalt 5 millioner euro for å støtte implementeringen av GreenOffshoreTech i små og mellomstore bedrifter.

– Målet vårt er å utvikle grønne løsninger mot det blå markedet. Vi vil forbedre hele verdikjeden og gjøre alle ledd mer miljøvennlig. Alt fra energiproduksjon, matproduksjon og de globale transportkjedene, slår Hans Bjørn Paulsrud fast, leder av Viken Teknologiklynge

 Glem ikke å dele dette!