H 2020 – GREEN OFFSHORE TECH – Et hav av muligheter!

Etter tre års planlegging er nå Green Offshore Tech i gang. Dette store prosjektet er et samarbeid mellom ni partnere i Europa, hvor Mosseregionens Næringsutvikling er prosjektleder. VIKEN Teknologiklynge 4.0 er den operative norske klyngen i EU prosjektet og det er ønskelig å få inn to norske klynger til. Det arbeides med å skaffe finansiering til dette. Disse klyngene er SAMS- Norway lokalisert på Kongsberg og Energy Valley på Fornebu.

Det  multinasjonale innovasjonsprosjektet Green Offshore Tech, har som mål å utvikle innovasjon i små og mellomstore bedrifter (SMB) for å skape nye grønne verdikjeder til det globale blå markedet. Prosjektet finansieres av EUs program for forskning og innovasjon, Horizon 2020. Finansiering og kompetanse i prosjektet vil bli brukt til å støtte og gi tett samarbeid. Prosjektet er et internasjonalt konsortium med ni europeiske partnere og ble nylig bevilget totalt 5 millioner Euro for å støtte implementeringen av GreenOffshoreTech i små og mellomstore bedrifter.

– Målet vårt er å utvikle grønne løsninger mot det blå markedet. Vi vil forbedre hele verdikjeden og gjøre alle ledd mer miljøvennlig. Alt fra energiproduksjon, matproduksjon og de globale transportkjedene, slår Hans Bjørn Paulsrud fast, leder av Viken Teknologiklynge.

I tillegg til Norge jobber GreenOffshoreTech med partnere fra Storbritannia, Island, Tyskland, Portugal, Latvia og Polen.

Gjennom en svært målrettet og systematisk modell vil Green Offshore Tech tilby et offensivt rammeverk for innovasjon og utvikling av bedriftene som deltar i prosjektet. Prosjektet vil hjelpe bedrifter med å koble sammen og samarbeide med klynger og virksomheter i hele den blå økonomien, i andre regioner og land, både under og utover prosjektet.

L1006632

Noe for din bedrift å delta i ?

Ta kontakt med Hans Bjørn Paulsrud, på tlf. 920 12 652

eller hbp@vikenklynge.no

 Glem ikke å dele dette!